Bạn tìm được 46 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BS Cao Cấp. Võ Văn Phi (chủ nhiệm Bộ môn Mắt)

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : BV Quân Y 103

Phí khám

200.000 đ

Đang nhận khám

TS.GV.BS. Trần Thanh Thủy (BS - giảng viên bộ môn Mắt)

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Phí khám

300.000 đ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

TS. Lê Xuân Cung (Trưởng khoa Giác mạc)

5

Khoa : Giác mạc

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

200.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK2. Lê Việt Sơn (Trưởng khoa Mắt)

4

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS. Lê Thị Hồng Nhung (Phó khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Thị Hà Thanh (BS khoa Glocom)

5

Khoa : Glocom

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Hoàng Anh Tuấn (Trưởng Khoa xét nghiệm tổng hợp)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

TS. Phạm Thu Minh (Phó Trưởng Khoa Chấn thương)

5

Khoa : Chấn thương

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Lê Thị Thanh Tâm (Phó khoa Giác mạc)

5

Khoa : Giác mạc

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

BSCK1. Đặng Thị Thiềm (Trưởng khoa Mắt)

5

Khoa : Mắt

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Xây Dựng

Phí khám

150.000 đ