Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS. Lê Xuân Cung (Trưởng khoa Giác mạc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Giác mạc

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Quang

    5