Giới thiệu

GIỚI THIỆU KÊNH VOV – FM89MHz

VOV - FM89MHz là một kênh chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt nam được phủ sóng trên tần số FM89MHz. Vùng phủ sóng rộng bao gồm Hà nội – Đồng bằng Bắc bộ, Đà nẵng – Trung trung bộ. Thành phố Hồ Chí Minh – Đông nam bộ. Cần thơ – Tây nam bộ. Thời lượng phát 24h/24h

Nội dung VOV - FM89 : Là một kênh chuyên biệt về các vấn đề của xã hội được quan tâm: Sức khoẻ - Môi trường – Vệ sinh an toàn thực phẩm, chính vì vậy nội dung của kênh sẽ đi sâu khai thác các vấn đề trên.

Tôn chỉ VOV – FM89: Góp phần xây dựng xã hội phát triển an toàn và bền vững.

  • - Phản ánh trung thực và đầy đủ các vấn đề được toàn xã hội quan tâm trong lĩnh vực Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • - Cung cấp kịp thời các chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan tới các lĩnh vực trên.
  • - Là một tác nhân giúp các tổ chức phát triển bền vững và lớn mạnh.

Mục tiêu VOV - FM89:

Hướng tới là một kênh truyền thông quan trọng của của chính phủ , các bộ ban nghành và các tổ chức liên quan về các lĩnh vực Sức khoẻ - Môi trường – Vệ sinh an toàn thực phẩm. Là một kênh được đông dảo nhân dân, các tầng lớp xã hội theo dõi.