Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Nguyễn Thị Hà Thanh (BS khoa Glocom)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Glocom

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ

  • Đào Trung Hiếu

    5