Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Lê Việt Sơn (Trưởng khoa Mắt)

4

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Hai Nam

    4