Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Quốc Anh (Trưởng khoa Chấn thương)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chấn thương

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0