Bạn tìm được 46 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Thủy (phó khoa khám bệnh)

5

Khoa : Điều trị tổng hợp

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Khoa : Mắt trẻ em

Đơn vị : BV Mắt TW

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh (Trưởng khoa Đáy mắt)

5

Khoa : Đáy mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.9

Khoa : Khám Bệnh

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

Ths. Nguyễn Quý Đông ( phó khoa mắt )

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bưu Điện

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK2. Nguyễn Mạnh Hải ( Phó khoa đáy mắt )

4.8

Khoa : Đáy mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

Đại tá, BSCK2 Vũ Quốc Chiến ( Trưởng Khoa Mắt )

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1 Nguyễn Thị Thanh Tân (Phó khoa Mắt )

4.9

Khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ nhiệm phòng khám Mắt)

4.9

Khoa : Mắt

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

ThS. Mai Xuân Hà (Trưởng khoa Liên chuyên khoa)

5

Khoa : Liên chuyên khoa

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Phí khám

150.000 đ