Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Vũ Quốc Chiến ( CNK mắt )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Hiền

  5

 • Đào Duy Hoàng

  5

 • Vũ Thùy Dung

  5

 • Vũ Thùy Dung

  5

 • Ngô Ngọc Nam

  5

 • Nguyễn Minh Quang

  5

 • Pham Thanh Tung

  5

 • Nguyễn Đắc Hiếu

  5

 • Nguyen Thanh Dung

  5

 • Phạm Yến Phương

  5