Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Đại tá, BSCK2 Vũ Quốc Chiến ( Trưởng Khoa Mắt )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 29 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Ngô Ngọc Thuần

  5

 • Nguyễn Văn Phong

  5

 • Nguyễn Xuân Hảo

  5

 • Trần Minh Được

  5

 • Trần Minh Được

  5

 • Le Dang Tam

  5

 • Trần Bảo Ngọc

  5

 • Trịnh Văn Quang

  5

 • Nguyen Nguyen

  5

 • Vũ Hải Quân

  5