Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ nhiệm phòng khám Mắt)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Le Minh Trieu

  5

 • Lưu Đức Long

  4

 • Lã Thị Bình

  5

 • Nguyễn Trọng Thang

  5