Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ nhiệm phòng khám Mắt)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1984

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Hoàng Long

  5

 • lê quốc hùng

  5

 • Trần Văn Đức

  5

 • Lò Đình

  5

 • Nguyen Thidao

  5

 • Lương Chí Trung

  5

 • Nguyễn Việt Hưng

  5

 • Nguyễn Ngọc Ánh

  5

 • Lương Chí Trung

  5

 • Phạm Anh Khoa

  5