Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Chủ nhiệm phòng khám Mắt)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • lê quốc hùng

  5

 • Trần Văn Đức

  5

 • Lò Đình

  5

 • Nguyen Thidao

  5

 • Lương Chí Trung

  5

 • Nguyễn Việt Hưng

  5

 • Nguyễn Ngọc Ánh

  5

 • Lương Chí Trung

  5

 • Phạm Anh Khoa

  5

 • Le Minh Trieu

  5