Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Thủy (phó khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Điều trị tổng hợp

Chuyên khoa : Mắt, Giác Mạc, Bệnh Glocom, Đơn nguyên Khúc xạ, Khúc xạ, Thủy tinh thể

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ

  • Võ Nhật Dũng

    5

  • Trần Xuân Hướng

    5