Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Dang Thin

  5

 • Nguyễn Thị Nhân

  4

 • Đinh Viết Tuân

  5

 • Trần Ngân Phương

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  4

 • Trần Hải

  5

 • Le Minh Trieu

  4