Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Lạc Việt

  5

 • Nguyen Thi Quynh Nhu

  5

 • Nguyễn Đức Thành

  5

 • Huỳnh Lưu Trung

  5

 • Nguyễn Ngân

  5

 • Lê Thị Như Quỳnh

  5

 • Lê Thị Như Quỳnh

  5

 • Doan Thi Hong Hanh

  4

 • Nguyen Phuong Vu

  5

 • Nguyen thi Thu

  5