Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • lê xuân hùng

  5

 • Phạm Thang Nam

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • Hoàng Đức Hồng

  5

 • Đặng Phúc việt

  5

 • Văn Tâm Nguyễn

  5

 • Vu Hoai Nam

  5

 • Tô Quốc Tạ

  5

 • Hà Minh Tuấn

  5

 • Vo Thi Chau Thanh

  5