Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1. Nguyễn Vinh Quang (Trưởng khoa Khám Bệnh)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1961

Phí khám : 150.000 đ

 • nguyễn trần hữu hậu

  5

 • Mai Minh Thu

  5

 • Hoài Đỗ

  5

 • Lê Thanh Hải

  5

 • Nguyễn Thu Trang

  5

 • Trần Anh Đức

  5

 • phùng Ngọc Tân

  5

 • Dương Quốc Dũng

  5

 • lê xuân hùng

  5

 • Phạm Thang Nam

  5