Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Mạnh Hải ( Phó khoa đáy mắt )

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Đáy mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đoàn Thị quỳnh

  4

 • Nguyễn Hồng Giang

  5

 • Trịnh Thanh Thuỷ

  5

 • Nguyễn Tiến Dũng

  5