Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Mạnh Hải ( Phó khoa đáy mắt )

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Đáy mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ

 • Đoàn Thị quỳnh

  4

 • Nguyễn Hồng Giang

  5

 • Trịnh Thanh Thuỷ

  5

 • Nguyễn Tiến Dũng

  5