Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Văn Hùng

  5

 • Nguyễn Tất Thủy

  5

 • Nguyễn Đình Tiến

  5

 • Nguyễn Thị Việt Anh

  5

 • Mai Linh Nguyễn Hà

  5

 • Mai Linh Nguyễn Hà

  5

 • Nguyen Minh Khoi

  5

 • Vo Van Mao

  5

 • Hồ Ngọc Sơn

  5

 • Vũ Văn Tự

  5