Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Minh Khoi

  5

 • Vo Van Mao

  5

 • Hồ Ngọc Sơn

  5

 • Vũ Văn Tự

  5

 • Nguyễn Hồng Khanh

  5

 • Văn Đăng bắc

  5

 • Văn Đăng bắc

  5

 • Nguyen Thi thuy

  5

 • Ngô Trí Bảo

  5

 • Nguyen Thong cu

  5