Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Thi Hong

  5

 • Ngô Đăng hanh

  5

 • Lê Thị Ngọc Diệp

  5

 • Ngô Trí Bảo

  5

 • Nguyen Viet Thang

  5

 • Mac Thi Minh Tra

  5

 • Bùi Hào

  5

 • Nguyễn Tiến

  5

 • Trần Văn sơn

  5

 • Phùng Tuấn

  5