Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ

 • Bùi Văn Dương

  5

 • to thanh phuc

  5

 • Dương Hồng Hạnh

  5

 • vũ mạnh cường

  5

 • ĐỖ Ngọc Trâm

  5

 • Hoàng Hà Trang

  5

 • Mai Hoàng Thám

  5

 • Vũ Thị Yến

  5

 • Trương Duy Nghĩa

  5

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5