Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • HOÀNG LÊ MINH

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Nguyễn Trường Thăng

  5

 • nong thi thuy duong

  5

 • Nguyễn Thị Bích Uyên

  5

 • Hoàng Trung Kiên

  5

 • Nguyễn Thu Hằng

  5

 • Vũ Đình Cường

  5

 • Lưu Thanh tuấn

  5

 • Hoàng Thị Chăm Thị Chăm

  5