Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Mai Linh Nguyễn Hà

  5

 • Phạm Duy Tân

  5

 • Đoàn Minh Khiêm

  5

 • Chu Van Tien

  5

 • Vương Văn Đức

  5

 • Nguyễn Tất Thủy

  5

 • anh sơn hoàng

  5

 • HOÀNG LÊ MINH

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Nguyễn Trường Thăng

  5