Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thuý Quỳnh (Phó khoa Mắt trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt trẻ em

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Ngọc Mai

  5

 • Nguyễn Vũ Thạch Anh

  5

 • Trương Thị Thế

  5

 • hoàng việt

  5

 • Ngô Thị Lợi

  5

 • Đinh Mạnh Thắng

  5

 • Trần Đức Vượng

  5

 • Nguyễn Ngọc Trâm Anh

  5

 • Vũ Thị Nhung

  5

 • Mai Linh Nguyễn Hà

  5