Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths. Nguyễn Quý Đông ( phó khoa mắt )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • lại nguyễn bách khoa

    5

  • Thạch Văn Dũng

    5

  • Thạch Văn Dũng

    5