Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths. Nguyễn Quý Đông ( phó khoa mắt )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 150.000 đ

 • Hà Huy Bảng

  5

 • Hà Huy Bảng

  5

 • Lục Nguyễn Ngọc Anh

  5

 • lại nguyễn bách khoa

  5

 • Thạch Văn Dũng

  5

 • Thạch Văn Dũng

  5