Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Nguyễn Thị Thanh Tân (Phó khoa Mắt )

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Thị Lan Hương

  5

 • Vũ Thị Thơm

  5

 • Nguyên Phú Quý

  5

 • Dương Quốc Dũng

  5

 • Nguyen Dzung

  5

 • Luong Van Minh Luan

  5

 • Phạm Thúy An

  5

 • Phạm Thị Dung

  5

 • Phạm Thị Dung

  5

 • Bùi Quý Lâm

  5