Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Thanh Tân (PCNK Mắt )

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Tiến Đạt

  5

 • Pham Van Phuong

  5

 • Lê Tiến Đức

  5

 • Đỗ Văn Hoài

  5

 • Nguyễn Thanh Tuấn

  5

 • Trần Van điền

  5

 • Duong Hoang thao

  5

 • Duong Hoang thao

  5

 • Đỗ Thị Thanh Bình

  5

 • Lương Van bảy Lương Van bảy

  5