Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh (Trưởng khoa Đáy mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đáy mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Thị Hiền

  5

 • Lê Văn Chung

  5

 • Hoàng Văn Châu

  5

 • Le Huynh

  5

 • Vu Quang

  5

 • Trần Hữu Ngọc

  5