Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh (Trưởng khoa Đáy mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đáy mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ

 • Lê Nguyễn Anh Thư

  5

 • Vũ Thị băc

  5

 • NGUYEN VAN TUAN

  5

 • Nguyen Phuong Vu

  5

 • Đồng Thanh Hoà

  5

 • Phạm Thị Hiền

  5

 • Lê Văn Chung

  5

 • Hoàng Văn Châu

  5

 • Le Huynh

  5

 • Quang vũ

  5