Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Lê Thị Thanh Tâm (Phó khoa Giác mạc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Giác mạc

Chuyên khoa : Mắt, Giác Mạc

Đơn vị : BV Mắt Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Tuấn Trọng

    5

  • Trần Tuấn Trọng

    5