Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.GV.BS. Trần Thanh Thủy (BS - giảng viên bộ môn Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Anh

    5