Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Hoàng Anh Tuấn (Trưởng Khoa xét nghiệm tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Mắt, Xét nghiệm bệnh lý khối U ở mắt

Đơn vị : BV Mắt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0