Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS. Nguyễn Đình Hòa (p.Trưởng phòng CTXH)

5

Khoa : Tế bào gốc

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bệnh Viện Huyết Học Truyền Máu Khoa Ghép Tế Bào Gốc

5

Khoa : Ghép tế bào gốc

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết