Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Trần Thị Kim Anh ( Trưởng khoa truyền nhiễm-Bệnh nhiệt đới)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Mai Kim Nhật

  5

 • Hoàng Thị Thanh

  5

 • Hoàng Thị Thanh

  5

 • Nguyễn Thế Bẩy

  5

 • Nguyễn Thế Bẩy

  5

 • Trần Quang Cảnh

  5

 • Trần Quang Cảnh

  5

 • Dương Ngọc Đại

  1

 • Nguyễn Thị Thuỳ Linh

  5

 • Võ Thanh Long

  5