Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Trần Thị Kim Anh (Phó trg khoa truyền nhiễm-Bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0