Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Trần Thị Kim Anh ( Trưởng khoa truyền nhiễm-Bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đoàn Mậu Long

  5

 • Vu Quang Son

  5

 • Văn Đăng bắc

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • nguyễn thị tâm

  5

 • Le Thanh tùng

  5

 • Van Thong

  5

 • Trần Nhật Minh

  5

 • Nguyễn Hữu Cường

  5

 • Phạm Văn Quân

  5