Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Hoàng Nam (p.trưởng khoa Huyết học lâm sàng)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Huyết Học Lâm Sàng

Chuyên khoa : Khoa huyết học lâm sàng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đào Thị Linh

    5

  • Hoang Lan

    4

  • Dương Hòa

    5