Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Bùi Đức Long ( PCNK Nội truyền nhiễm )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đặng Thị Nguyên Thảo

  5

 • Lại Văn Đạt

  5

 • Sang Trần Thanh

  5

 • BẠCH TÙNG QUÂN

  5

 • Đào Văn Quang

  5

 • Phạm Thanh Sang

  5

 • Phạm Trung Kiên Phạm Trung Kiên

  5