Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Lê Xuân Luật (BS khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ