Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Hoa (Trưởng khoa nhi - Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa, Truyền nhiễm, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0