Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Hương Giang (Trưởng phòng Hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Truyền nhiễm, Hồi sức tích cực

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1973

Phí khám : 150.000 đ