Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2 Trịnh Xuân Hợi ( CNK Nội truyền nhiễm )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa truyền nhiễm, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Ngọc đại

  5

 • Nguyễn Ngọc đại

  5

 • Nguyễn Minh Vương

  5

 • Nguyễn Minh Vương

  5

 • Vũ Lai

  5

 • Đỗ Văn Trung

  5

 • Phạm Yến Phương

  5

 • Nguyễn Đức Dũng

  5

 • Lê Văn Doanh

  5

 • Nguyễn Lâm Thúy

  5