Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Trưởng khoa Huyết học lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Huyết Học Lâm Sàng

Chuyên khoa : Khoa huyết học lâm sàng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 200.000 đ