Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Trưởng khoa Huyết học lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Huyết Học Lâm Sàng

Chuyên khoa : Khoa huyết học lâm sàng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0