Bạn tìm được 259 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị mai Thủy

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BỆNH VIỆN BÀ RỊA - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Lê Thị Ngọc Trang

2.5

Khoa : Nội - Nội tiết

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Hà Đình Nghị

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Bs Nguyễn Quyết Thắng ( TP KHTV )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Nguyễn Anh Tân ( TK Nội )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BVĐK - BẮC NINH - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Trần Văn Sơn ( PK Nội TH-TK-CBM )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BVĐK - BẮC NINH - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Nguyễn Phương Mai ( TK Nội hô hấp )

5

Khoa : Hô Hấp

Đơn vị : BVĐK - BẮC NINH - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Trần thị Thuận ( PK Nội hô hấp )

5

Khoa : Hô Hấp

Đơn vị : BVĐK - BẮC NINH - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Hứa Ánh( TK Nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Viết Quân ( PK Nội hô hấp )

5

Khoa : Hô Hấp

Đơn vị : BVĐK - BẮC NINH - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết