Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Đặng Quang Minh ( CNK Nội chung )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0