Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Quốc Khánh (P.trưởng khoa Lão khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thần kinh-Tâm thần, Dinh Dưỡng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0