Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Hữu Trí (Trưởng khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ