Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hoàng Thị Hồng (Trưởng khoa Nội III)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0