Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hà Kim Hảo (trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phẫu Thuật – Gây Mê Hồi Sức

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Ung Bướu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0