Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Văn Thường (trưởng khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0