Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Đào Hồng Quang (P.trưởng khoa Khám bệnh đa khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Nam khoa

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 150.000 đ

  • Tài Trọng

    5