Bạn tìm được 35 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

TS. Lương Y. Nguyễn Văn Quân (Chủ nhiệm bộ môn Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

ThS. Trần Khánh Hoa (p. Trưởng khoa dịch vụ D4)

5

Khoa : Phụ Sản

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Xây Dựng

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

DS.ThS. Đinh Thị Thanh Thuỷ (Trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

ThS.DS. Vũ Duy Hồng (Trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

DS.BSCK1. Nguyễn Ngọc Long (P.trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

ThS.DS. Thân Thị Hải Hà (phó khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

DS. Đỗ Thị Oanh (DS BV Y học cổ truyền TW)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

DS. Thế Chung (khoa Dược BV Da liễu HN)

5

Khoa : Dược

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Phí khám

200.000 đ

Không thể nhận khám

ThS.DS. Đặng Thị Phượng (Trưởng khoa Dược)

5

Khoa : Dược

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Phí khám

150.000 đ