Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Trần Khánh Hoa (p. Trưởng khoa dịch vụ D4)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Tư vấn vacxin và tiêm chủng

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ