Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

DS.BSCK1. Nguyễn Ngọc Long (P.trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Khoa Dược

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0