Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

DS.ThS. Đinh Thị Thanh Thuỷ (Trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0