Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Đoàn Thu Trà (Phó khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Truyền nhiễm, Viêm gan và tiêu hóa, Dược lâm Sàng, Tư vấn vacxin và tiêm chủng, Bệnh Lao

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ