Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

DS. Thế Chung (khoa Dược BV Da liễu HN)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Khoa Dược

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0