Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ