Bạn tìm được 71 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Thường xuyên  

Không thể nhận khám

TS. Dương Văn Trung (Trưởng khoa ngoại tiết niệu)

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bưu Điện

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1. Nguyễn Thị Tám (Trưởng khoa Thận nhân tạo)

5

Khoa : Thận Nhân Tạo

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

ThS. Nguyễn Quang Vinh (Trưởng khoa Nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

PGS.TS.BSCK2. Lê Thị Thanh Nhạn (PGĐ Bệnh viện Tuệ Tĩnh)

5

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1. Nguyễn Phúc Quảng (nguyên phó TK ngoại - BV Tuệ Tĩnh)

5

Khoa : Khoa Ngoại

Đơn vị : BV Phương Đông

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK2 Lê Đình Nam ( Phó CNK Hối sức cấp cứu )

5

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

BSCK1 Đào Hồng Tuyến( TK ngoại thận -tiết niệu)

5

Khoa : Ngoại Thận – Tiết Niệu

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

ThS. BSCK2. Phan Tùng Lĩnh (p.Trưởng khoa Tiết niệu)

5

Khoa : Tiết Niệu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Phí khám

150.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

TS Vũ Trung Kiên ( TK cấp cứu )

5

Khoa : Ngoại Thận – Tiết Niệu

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

300.000 đ

Thường xuyên  

Đang nhận khám

ThS. Nguyễn Duy Việt (p.trưởng khoa Tiết niệu)

4.8

Khoa : Tiết Niệu

Đơn vị : BV Nhi TW

Phí khám

150.000 đ