Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1. Nguyễn Phúc Quảng (nguyên phó TK ngoại - BV Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Thẩm mỹ, Nam khoa, Trĩ

Đơn vị : BV Phương Đông

Năm sinh/Thành lập : 1984

Phí khám : 150.000 đ

 • Trần Mạnh Cường

  5

 • Phùng Văn Phúc

  5

 • Mai Thichinh

  5

 • Nguyễn Văn

  5

 • NGUYỄN CÔNG

  5

 • Trần Mạnh Chiến

  5