Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Phúc Quảng (nguyên phó TK ngoại - BV Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Thẩm mỹ, Nam khoa, Trĩ

Đơn vị : BV Phương Đông

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Văn

    5

  • NGUYỄN CÔNG

    5

  • Trần Mạnh Chiến

    5