Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Tám (Trưởng khoa Thận nhân tạo)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Thận Nhân Tạo

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0