Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS Vũ Trung Kiên ( TK cấp cứu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Thận – Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Văn quân

    5

  • Nguyễn Văn quân

    5