Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Lê Đình Nam ( Phó CNK Hối sức cấp cứu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh Phổi, Hô Hấp, Nội hô hấp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0