Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Duy Việt (p.trưởng khoa Tiết niệu)

4.2

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thu Hà

  5

 • Phạm Quỳnh

  1

 • Trần Văn Thái

  5

 • Hoàng Đức Lập

  5

 • Đặng Thị Hanh

  5