Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Đào Hồng Tuyến( TK ngoại thận -tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Ngoại Thận – Tiết Niệu

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ